คำแนะนำในการกิน “ว่านชักมดลูก”

  • สำหรับคนที่กินว่านชักมดลูกแล้วมีปัญหา ทำให้ประจำเดือนมามาก มาเยอะกว่าปกติ สาเหตุเกิดจากเพราะว่า ว่านชักมดลูกเป็นยาร้อนจะช่วยขับประจำเดือน จึงทำให้มีประจำเดือนมามากขึ้น คำแนะนำคือกินในปริมาณที่ลดลง
  • สำหรับคนที่กินว่านชักมดลูกแล้วทำให้ประจำเดือนมาไม่หยุด คำแนะนำคือให้หยุดกินก่อนให้ประจำเดือนหมดก่อนค่อยกินและกินในปริมาณที่ลดลง