1.จัดส่งโดยไปรษณีย์ (EMS)

สำหรับสินค้าแบบแคปซูล ค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท

สำหรับสินค้าที่ขายเป็นกิโลกรัม ค่าจัดส่ง กิโลกรัมละ 50 บาท

2.จัดส่งโดยรถขนส่ง

สำหรับสินค้าที่ขายเป็นกิโลกรัม ค่าจัดส่ง กิโลกรัมละ 50 บาท

ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ

ใส่ความเห็น